តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង AMD Ryzen Processors និង AMD Ryzen PRO Processors?

តាមពិតវាមិនស្មុគស្មាញទាល់តែសោះ។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការ AMD Ryzen ខួរក្បាល AMD Ryzen PRO ត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតសហគ្រាស ដោយផ្តោតលើសុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រង។ពួកគេផ្តល់នូវដំណើរការស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការ Ryzen ស្តង់ដារ ខណៈពេលដែលរួមបញ្ចូលនូវមុខងារសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្រិតសហគ្រាសផងដែរ។ម្យ៉ាងវិញទៀត ដំណើរការរបស់ពួកគេគឺស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដំណើរការ AMD Ryzen PRO បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសកម្រិតសហគ្រាសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់។ពួកគេផ្តល់នូវភាពបត់បែនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកលក់ជាច្រើនដោយសេរី ដោយផ្តល់នូវលក្ខណៈស្តង់ដារបើកចំហសម្រាប់ទាំងឧបករណ៍មានខ្សែ និងឥតខ្សែ។ការគាំទ្រឥតខ្សែមានសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ DASH រហូតដល់ទៅ 33 ។

ការដាក់ពង្រាយដោយរលូន

ពួកគេគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្អែកលើពពកដូចជា Windows Autopilot ជាដើម។

ការគ្រប់គ្រងខ្នាតធំសាមញ្ញ

ពួកគេគាំទ្រការគ្រប់គ្រងក្រៅក្រុម និងក្នុងក្រុម ដូចជា Microsoft Endpoint Manager ជាដើម។AMD PRO Business Reliability ផ្តល់ឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាមួយនឹងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារយៈពេលវែង សម្រួលដល់ការធ្វើផែនការ IT និងសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់លើការវិនិយោគ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០២-២០២៣